จิตอาสาเพื้อน้อง

พนักงานกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ.