2_1

จิตอาสาครั้งที่ 2 ประจำปี 2016

ในวันที่ 30 มีนาคม 2016 ทางกลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ. ได้มีการทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อทำความสะอาดบริเวณข้างโรงงาน ซึ่งเป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงาน ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2016 แล้วนะรู้ยัง มีพี่ๆ น้องๆ