บริจาคสิ่งของช่วยโควิด

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลให้บุคคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก และเสี่ยงกับการติดเชื้อ ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันยังกระจายไปไม่ถึงโรงพยาบาลต่างๆ ดังนั้น กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ จึงบริจาคชุด PPE และหน้ากากN95 ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการประชาชนทั้งใน จ.สมุทรปราการ , กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด และ บริจาคน้ำดื่ม ให้กับหน่วยงานราชการที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนทั่วไป อีกด้วย