Seven Seas Innovation

Seven Seas Innovation Co., Ltd. ผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูงจากโลหะแผ่น