Recruit

ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่งดังนี้

1. วิศวกร (สาขาอุตสาหการ , เครื่องกล) จำนวน 3 อัตรา

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหกรรม , เครื่องกล (มีประสบการณ์)
 • เพศ หญิง/ชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุ 25-30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Auto Cad ได้
 • หากมีประสบการณ์หรือเข้าใจในระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 : 2009 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (มีประสบการณ์)
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • จัดทำทะเบียนรายชื่อเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 • จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ประเมินผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • วางแผน และควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • วางแผน และควบคุมการปฎิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามข้อ
 • กำหนด  ของระบบ ISO 9001 : 2000
 • ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
 • ปฎิบัติตามนโบายบริษัท
 • ปฎิบัติตามเอกสารในระบบคุณภาพ

3. พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 3 อัตรา

 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป หรือ จบการศึกษาระดับ  ปวช  มีประสบการณ์ทำงาน
 • ชายอายุ 21-35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน และทำงานล่วงเวลาได้

4. พนักงานขับรถส่งของ จำนวน 3 อัตรา

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เพศ หญิง/ชาย (พ้นภาระทางทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 • มีใบขับขี่ประเภทที่ 2
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน และทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานจัดส่งสินค้า จำนวน 3 อัตรา

 • จบการศึกษา ม.3-ม.6
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พนักงานการตลาด จำนวน 2 อัตรา(ด่วนมาก)

 • วุฒิการศึกษาปวส.,ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 23-27 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

สวัสดิการ
เบี้ยขยัน 800 – 1200
ชุดฟอร์ม
เที่ยวประจำปี 1 ครั้ง
เลี้ยงปีใหม่ 1 ครั้ง
เลี้ยงวันเกิดพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง
โบนัส 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการ)
เงินช่วยเหลือ อุปสมบท
เงินช่วยเหลือ พิธีมงคลสมรส
เงินช่วยเหลือ คลอดบุตร
เงินทุนการศึกษา
ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินค่าฝีมือแรงงาน

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่

บริษัท โอ.อี.ไอ พาร์ท จำกัด

926 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์: 02-706-0146–9
หรือส่ง อีเมล์มาที่ hr@oeiparts.com

O.E.I PARTS CO.,LTD.

926 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540