กลุ่มบริษัทโอ.อี.ไอ

ประวัติความเป็นมา กลุ่มบริษัทโอ.อี.ไอ

เมื่อปี  พ.ศ. 2536 ได้เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นโดย คุณ ประสาทศิลป์ อ่อนอรรถ โดยทุนจดทะเบียนครั้งแรกที่1ล้านบาท มีเครื่องจักรใช้งาน4เครื่องเป็นประเภทเครื่องกลึง CNC และมีพนักงาน10 คน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนทั้งกลุ่มอยู่ที่200ล้านบาท เครื่องจักรหลักที่ใช้งานในการผลิตมากกว่า 100 เครื่อง และพนักงานทั้งกลุ่มมากกว่า400คน

กลุ่มบริษัท โอ.อี.ไอ คือบริษัทคนไทยที่เติบโตมากว่า 2 ทศวรรษ เพื่อผลิตชิ้นส่วนยายนต์ความเที่ยงตรงสูงทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศมีบริษัทในกลุ่มรวมทั้งสิ้น 5 บริษัท 4โรงงาน ดังนี้

บริษัท โอ.อี.ไอ พาร์ท จำกัด (Pure Thai)ก่อตั้ง พ.ศ. 2536ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 50ล้านบาท

ผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูงด้วยเครื่องจักร CNC

บริษัท เซเว่น ซีส์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย 100% (Pure Thai) ก่อตั้ง มีนาคม 2545 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 50ล้านบาท ผลิตชิ้นงานความเที่ยงตรงสูงจากโลหะแผ่น ด้วยกระบวนการ ปั๊มขึ้นรูป,ตัดเลเซอร์,พับ เชื่อมประกอบด้วยการเชื่อมแบบ

  • Manual Welding
  • Spot Welding
  • Robot Welding
  • ผลิต Special Nut ความเที่ยงตรงสูง
  • ด้วยกระบวนการ Cold Forming

บริษัท โอ.อี.ไอ พร็อพเพอตี้ ดีวีลอปเม้น จำกัด (Pure Thai) ก่อตั้ง พ.ศ. 2549ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 5ล้านบาท บริหาร ดูแล และควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท ไอเซล (ประเทศไทย) จำกัด (ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น) ก่อตั้ง พ.ศ. 2554ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 5ล้านบาท ผลิต Coupling และ Mecha Lock สำหรับเครื่องจักร ขายทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท โออีไอ ยามานากะ จำกัด (ร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่น)ก่อตั้ง พ.ศ. 2554 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 100ล้านบาท

ผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูงด้วยการทุบขึ้นรูปเย็น(Cold Forging)

การรับรองระบบคุณภาพ

พ.ศ. 2543 : ได้รับรอง ระบบคุณภาพ QS-9000 จาก AJA REGISTRARS

พ.ศ. 2545 : ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2550 : ได้รับรอง ระบบคุณภาพ ISO/TS 16949  จาก TUV SUD

พ.ศ. 2551 : ได้รับ รางวัลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยดีเด่น จาก สมาคมวิศวกรรมยานยนต์และรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น  จาก หอการค้าไทย

พ.ศ. 2552 : ได้รับ รางวัล สุดยอด SMEs ประเภท กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พ.ศ. 2557 : ได้รับ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น  ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จาก กระทรวงอุตสาหกรรม  และ รางวัล SMEs ดีเด่น ประเภท     กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)