นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2557