ตรวจเยี่ยมพนักงานช่วงกักตัว

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พนักงานบางส่วนต้องกักตัวเนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง บริษัทฯไม่ได้ทอดทิ้งพนักงาน ให้เป็นภาระของชุมชน บริษัทฯยังคงติดตามอาการและให้ความช่วยเหลือพนักงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน